Blauwe parkeerzone

Blauwe parkeerzone rond Antwerps Sportpaleis

Voortaan geldt er een blauwe parkeerzone in de ruime omgeving van het Antwerpse Sportpaleis. De stad Antwerpen laat weten dat het eerder aangekondigde proefproject vanaf vandaag van kracht is. Het project zal na zes maanden worden geëvalueerd.

Met het systeem wil de stad iets doen aan de zeer grote parkeerdruk rond het Sportpaleis als er evenementen plaatsvinden, zoals bevestigd in een studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering. Buurtbewoners kunnen vaak niet meer in hun eigen straat parkeren, terwijl bezoekers hun wagen soms lukraak en dus onreglementair achterlaten.

De blauwe parkeerzone geldt in 47 straten rond het Sportpaleis. Iedereen die niet in de buurt woont, zal een parkeerschijf achter de voorruit moeten steken. Dat is verplicht van maandag tot vrijdag tussen 18 en 24 uur. Op zaterdag en zondag moet men tussen 9 en 24 uur de schijf gebruiken. De parkeertijd is beperkt tot 1 uur.

Bewoners van de zone Sportpaleis kunnen bij hun district een bewonerskaart aanvragen waarmee ze gratis en onbeperkt kunnen parkeren in de hele blauwe zone. Bewoners uit de zone met twee wagens krijgen de betaalkaart die geldt voor een tweede voertuig gratis tijdens de duur van het proefproject.

bron: Het Nieuwsblad Online

Door dit proefproject wordt het natuurlijk wel zeer lastig om familieleden uit te nodigen voor een bezoekje, of een familiefeestje te organiseren.

Advertisements

One Response to Blauwe parkeerzone

  1. Anonymous says:

    Het is een regelrechte schande, de manier waarop het proefproject “blauwe zone sportpaleis” werd aangepakt.
    Na de proefperiode zullen bewoners met meer dan 1 auto plots aankijken tegen een meerkost van bijna 140 EUR per jaar zonder dat zij hierom gevraagd hebben.
    Bewoners die hun personenauto hebben ingeruild voor een kampeerwagen of een lichte vrachtwagen, om maar 1 voertuig te moeten hebben voor alle soorten gebruik, krijgen geen bewonerskaart. Zelf behoor ik tot deze categorie. Ik heb bezwaar gemaakt tegen de weigering van mijn bewonerskaart, maar ik vrees dat dit wel verticaal geklasseerd zal worden.

%d bloggers like this: